Walcówka

Parametry techniczne

Wymiary

5,5÷8 mm krąg

Wymiary

prosta długość 6mb