Teowniki

Parametry techniczne

Wymiary

20x20x3 ÷ 100x100x10

Długość

6÷12mb