Rury ze szwem

Parametry techniczne

Wymiary

od 17,2 ÷ 1000 mm

Długość

6mb÷12mb