IPE, HEA, HEB

Parametry techniczne

Wymiary (zwykłe)

80÷500 mm długości 12 mb

Wymiary (równoległościenne IPE)

80÷500 mm długość 12 mb

Wymiary (szerokostopowe HEA i HEB)

100÷500 mm